זלמן ד' כסלו ס''ג 18:31

זעקה גדולה ומרה!!!

לכבוד בית דין רבני חב"ד!! כ"ק אדמו"ר מה"מ שליט"א, מינה אתכם, על-מנת לייצג את דעת חב"ד ובעיקר את דעתו הקדושה, אל מול הציבור החרדי בפרט, והציבור הכללי בכלל. בשלושים השנים האחרונות, ניהל כ"ק אדמו"ר מה"מ מעבק חסר פשרות כנגד "הסכמי השלום" למיניהם, הסכמים, בהם נמסרים לערבים ימ"ש שטחים מארץ ישראל. לא נאריך ונתאר את מאבקו של הרבי על הסכם "קעמפ דיוויד", שנמשך על פני שנים ארוכות. נעבור ישר לעניננו. לפני שמונה שנים חתמה ממשלת ישראל, הסכם "שלום" עם הרוצח הנאצי ערפאת ימ"ש, והעניקה לו שטחים רבים מארץ ישראל. לאחר שנתיים בהם היו בשלטון רבין ולאחריו שמעון פרס ימ"ש, בשנת תשנ"ו, תמכתם אתם הבית-דין במועמדותו של בנימין נתניהו לראשות הממשלה, ולא זו בלבד, אלא אף הוצאתם אותנו, את חסידי חב"ד, לרחובות. כולנו זוכרים אז כיצד אלפי חסידי חב"ד, שבלהט קודש בלתי נלאה, פעלו במצוותכם, להעלות את מועמד הימין לשלטון. עליכם לדעת! כל אלפי האברכים שעבדו למען נתניהו, עשו זאת אך ורק מפני שאתם, הרבנים, יצאתם באותו פסק דין, ומאחר ולכם יש את הכוח של הרבי מה"מ, לכן כולם יצאו לרחובות. אילולי הייתם פוסקים פס"ד זה, אזי גם במצב כה חמור, איני בטוח שאברכים אלו היו יוצאים לרחובות להילחם על כך. היום, שנתיים בדיוק לאחרי שפרצה המלחמה הרצחנית, ויותר מ-600 יהודים נטבחו על קידוש השם במהלך שנתיים אלו, אינכם יכולים לומר ידינו לא שפכו את הדם הזה! בריבוי שיחות זעק הרבי מה"מ, שתפקידם של הרבנים הוא לזעוק ולמחות על מסירת השטחים, ורב שאינו עושה זאת, זעק הרבי, משחק בחיי יהודים ומועל בתפקידו. מה עשיתם רבני חב"ד במשך השנתיים האלו?! כלום!!! מאומה!!! לא עשיתם כלום להצלת העם היושב בציון. הרי כשם שאז הוצאתם לרחובות אלפי חסידי חב"ד, כיום, ברור שהייתם יכולים להרים מבצע שכזה. האם השיקולים הפוליטיים הם אלו שמנחים אותכם?! האם עד כדי כך התדרדר בית-דין רבני חב"ד?! האם הרבי מה"מ שבע רצון מכך שאתם לא עושים מאומה?! הרי אילו היינו שומעים כיום את הרבי, הרבי היה זועק בכל כוחותיו על המצב הנורא! ואתם, כבוד הרבנים החשובים, מרנן ורבנן גדולי הדור, שותקים!!! רבני חב"ד שותקים כאשר דם יהודי נשפך כמים!!! איזו בושה ואיזו חרפה!!! אתם, שמוניתם על ידי הרבי, לא ממלאים את תפקידכם. 600 יהודים נרצחו ע"י הנאצי ערפאת, ורבני חב"ד שותקים. אינכם יכולים לטעון, שאין מה לעשות, כפי שטענו כמה רבני חב"ד. אם הייתם מוציאים את כל חב"ד לרחובות, וגם אחר כך כלום לא היה משתנה, הייתם צריכים לצאת, כציווי הרבי, ללבוש שק ואפר על ראשכם, ולזעוק זעקה גדולה ומרה בחוצות ישראל!!! אינכם עושים, לא את זה ולא את זה. כלום. מאומה אינכם עושים לזעזע את אמות הסיפים. המלאכה הזו נפלה על שכמיהם של מספר אברכים יקרים, שדברי כ"ק מלכנו שליט"א נוגעים להם באמת!! אי-אפשר יותר לשתוק!! ואם אתם אכן מתנהגים כך, וממשיכים לצפצף בריש גלי על הוראות הרבי מה"מ לרבנים (בנוגע לפיקוח נפש) הרי שאינכם רבני חב"ד!! אתם מתנהגים כרבני ש"ס!! עד מתי תשתקו!! עד מתי תשתקו על דם יהודי שכמותו לא נשפך מאז השואה!!
 שמואל ז' כסלו ס''ג 13:01

הדברים אינם מדויקים

על אף ה´מודה´ שנפוצה בחב"ד לתקוף את רבני חב"ד בנושא שלימות הארץ, כאילו שבזה תלוי ועומד כל נושא השלום ושפיכות הדמים בישראל, כאילו שראש הממשלה מר אריאל שרון מחכה לשיחת טלפון מרבני חב"ד שיודיעו לו שהם מתנגדים למהלכיו. עובדתית זה גם אינו נכון: רבני חב"ד בארץ פירסמו מספר פעמים את דעתם הברורה ואת דעתו של הרבי מלך המשיח בנושא שלימות הארץ, לפיכך גורמים עוול לרבני חב"ד בטענות מגוחכות אלו. הסיבות לכך הן פשוטות: רצון בקרב גורמים פוליטים שונים לתקוף את רבני חב"ד, יחד עם אופנה מצערת שפשתה בשנים האחרונות של ´אי ציות לרבנים´ - דבר שהוא מנוגד להוראותיו הברורות של של הרבי.
 יוסף ד' כסלו ס''ג 23:21

חובה על כל אחד ולא (רק) על הרבנים

נראה לי שצריך להפריד בין תפקידם של הרבנים במלחמה על שלימות הארץ לבין תפקידם של כל יהודי ואנ"ש בפרט, כי מה שהרבי ביקש מהרבנים זה "לפסוק" שאסור להחזיר אף שעל, וזה כמדומני הרבנים בארץ עושים מידי פעם ככל יכולתם, אבל הפגנות ומחאות בתקשורת וכו´ זהו תפקיד אנ"ש, או צא"ח באה"ק או אגו"ח בארה"ק, ולא של הרבנים. ואנ"ש שליט"א בארה"ק "ישנים" משום מה שינה עמוקה, אז מה התלונות על הרבנים?
 א´ תמים ט' תשרי ס''ג 01:13

צריך גם הפגנות

ידועה התשובה של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בנוגע לענין ההפגנות שכולם צריכים לצאת להפגנות וכך צריך להיות בשם כל הבתי חב"ד וכן הבחורים צריכים לצאת להפגנות, וא"כ היכן קול הרבנים - ´רבני חב"ד´ בענין לצאת להפגנות. איפה יוזמה של הפגנה אחת במשך 6-7 שנים האחרונות????
 לוי ח' תשרי ס''ג 22:10

יש מחאות רבות

דיברתי עם אחד הרבנים ואמר לי שיש מחאות אומנם בעלונים שאני לא מסמפת כ"כ אבל יש מחאות והרבנים יושבים במשך השנה עשרות פעמים ודניים בעינין מה לעשות ואיך לעשות