שלומי ד' כסלו ס''ג 06:19

אחדות התמימים

מתי מותר לשנוא יהודי? מתי מותר לי להחליט שאיני מסייעליהודי בגלל דיעותיו? מתי מותר לי לא ללמוד עם יהודי בגלל דיעותיו? האם ליהודי בעל דיעה אחרת אסור לי להתחתן עם ביתו? התשובה ברורה. יהודי באשר הוא אני צריך לאהוב אותו אהבת נפש. גם אם דיעותיו הם נגד המצוות והחסידות תורת חב"ד הרבי והמשיח,תמיד עלי לאהוב אותו. זוהי דעתי מה דעתכם הגולשים?
 אהרון ז' כסלו ס''ג 14:35

אחדות מול מנהגים

צודק שלומי כשאומר שחייבים להיות באחדות, אולם מה לעשות כאשר חבר חושב ונוהג אחרת במנהגים שונים האם עלי להמשיך ולדבר עמו? להמשיך ולשתף איתו פעולה? איני יודע כיצד לנהוגך. יש תמימים שחושבים כי מי שאינו נוהג כמונו אל לנו להתחבר איתו האם זוהי הנהגה צודקת?
 א. ש. ק. ד' כסלו ס''ג 16:59

צודק בהחלט

 שימ´לה י' תשרי ס''ג 14:50

עשה לך רב "שלך"

"שמע ישראל ה´ אלוקינו ה´ אחד - ויחיד!!!" וכן למר
 א. ש. ק. ו' תשרי ס''ג 15:35

תגובה לאהרון

ב´´ה יחי המלך המשיח!!! ידוע שהרבי שליט´´א מה´´מ שם דגש מאוד חזק על ענין של אהבת ישראל ובפרט בין חסידיו. זה שחברך נוהג בשונה ממך ואפי´ שהוא לא צודק, אין בכך סיבה לפירוד לבבות, כי חילוקי דעות זה דבר רגיל.. כמובן שיש מצבים, שבשביל מניעת מחלוקת עדיף דווקא לשמור מרחק וכו´. כמובן על כל מקרה לגופו צריך להתייעץ עם ה´עשה לך רב שלך´. ועיין בקונטרס החלצו של כ´´ק אדמו´´ר הרש´´ב נ´´ע. כל טוב, גמח´´ט ויחי המלך המשיח!!!