דוד1000 ט''ז תשרי ע''ה 01:53

אין עוד מלבדו

בס"ד אני הראתי בפורום מסויים את הראיה לאמיתות התורה שלהלן. כך כתוב בתורה: "כי שאל נא לימים ראשונים אשר היו לפניך, למן היום אשר ברא אלקים אדם על הארץ, ולמקצה השמים ועד קצה השמים, הנהיה כדבר הגדול הזה, או הנשמע כמוהו? השמע עם קול אלוקים מדבר מתוך-האש, כאשר-שמעת אתה--ויחי. או הניסה אלוקים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסות באותות ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדולים: ככול אשר-עשה לכם ה' אלוקיכם, במצריים--לעיניך. "אתה הראית לדעת כי ה' הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. מן-השמיים השמיעך את-קולו, לייסרך; ועל-הארץ, הראך את-אישו הגדולה, ודבריו שמעת, מתוך האש. ותחת, כי אהב את-אבותיך, ויבחר בזרעו, אחריו; ויוציאך בפניו בכוחו הגדול, ממצריים. להוריש, גויים גדולים ועצומים ממך--מפניך; להביאך, לתת-לך את-ארצם נחלה--כיום הזה. וידעת היום והשבות אל לבבך כי ה' הוא האלוקים, בשמיים ממעל ועל-הארץ מתחת: אין, עוד. קיבלתי תשובה מכופר. וזאת התשובה ולמקצה השמים ועד קצה השמים" מעניין מאד, מי שכתב את התורה חשב שלשמיים יש קצה? "זה הפרוש. אין בכל היקום אין עוד מלבדו" איפה כתוב "כל היקום"? כתוב על "קצה השמים". "בכל היקום ובכל הגלקסיות" זו תוספת שלך. בפסוק לא מדובר על גלקסיות. "זה לא הגיוני שהוא ניחש זאת, כי לא יתכן שהוא יאמר דבר שעלול להפריך לו את התורה" עובדה שהוא כן אמר "כבד את אביך ואת אמך למען יאריכון ימיך" בעוד שהמציאות היא שיש שמכבדים הורים אבל ימיהם קצרים. לכן הטענה שמי שכתב את התורה לא כתב דברים שיחלישו את האמונה - שגויה. "אדם לא יכול לשכנע אנשים להחדיר ספר כזה, כי יאמרו לו תראה לנו שאתה שולט בבריאה" טענה לא מוכחת. המוני אנשים בעולם מאמינים בדברים חסרי בסיס: איסלם, נצרות, הינדואיזם, אסטרולוגיה, הרבי מלך המשיח וכו'. "אם התורה הוחדרה על ידי אדם, מדוע אין עוד אחד שהחדיר ספר דומה בתקופה כל כך ארוכה" שאלה מעניינת, אבל אינה מוכיחה שהתורה לא הוחדרה על ידי אדם. אבקש לדעת מה לענות לכופר. -- נמחק קישור ע"י המערכת.
  י''ז כסלו ס''ו 16:33

זהות הגואל - הוראה של הרמב"ם

כפי שכתבתי לעיל, מוכח מהרמב"ם עצמו שצריך לזהות את הגואל, שאל"כ לא היה מביא סימנים (כידוע כללו של הרבי שליט"א מלך המשיח, שהרמב"ם הוא ספר הלכות הלכות, ואם מביא משהו - אפילו סיפור וכיו"ב - צריך ללמוד מזה הלכה). מה שאתה מביא לא מדבר על זהות הגואל אלא על דברים אחרים שיקרו בימות המשיח שלא נוגעות להלכה למעשה, (כגון 'וגר זאב עם כבש' וכו') אבל היות וזהות הגואל נוגעת להלכה יש צורך לזה. וק"ל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 אוריאל י''ז כסלו ס''ו 07:32

לשרוליק

למד רמב"ם הלכות מלכים ומלחמות פרק יב: ה  ולעולם לא יתעסק אדם בדברי ההגדות, ולא יאריך בדברי מדרשות האמורים בעניינים אלו וכיוצא בהן; ולא ישימם עיקר--שאינן מביאין לא לידי אהבה, ולא לידי יראה.  וכן לא יחשב הקיצין; אמרו חכמים, תפוח דעתן של מחשבי קיצין.  אלא יחכה ויאמין בכלל הדבר, כמו שביארנו.
  ה' חשון ס''ו 20:55

מלבד זאת

לא כתוב ברמב"ם שאין לחקור את זהותו, ואדרבא, כנ"ל. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 ג'ו ה' חשון ס''ו 20:25

תחילת ההלכה

דוד, (לא דוד 1000) אם תעיין שוב בדברי שם תראה שהרמב"ם אומר כך: (מסוגנן) "שאין לנו לחקור את זהותו ואת העתידות לבוא", מדובר דווקא בעתידות לבוא וכשמגיע הזמן של הגאולה ברגע שהוא מתגלה, ("העתיד כבר כאן") מצד "תמים תהייה עם ה' אלוקיך" תלך אחריו בתמימות ותאמין בו.
  ד' חשון ס''ו 17:05

זהותו של משיח - ע"פ הרמב"ם

מדברי הרמב"ם משמע שצריך לעסוק בענין זהותו של משיח, שהרי ספרו של הרמב"ם הוא ספר 'הלכות הלכות' והוא לא מביא שום דבר סתם, ואם הוא הביא את הסיפור שר' עקיבא היה מפרסם שבן כוזיבא המלך הוא המלך המשיח, וכן מביא סימנים לזהות את מלך המשיח, א"כ ברור הדבר שע"פ הלכה צריך למצוא ולפרסם מיהו המשיח. (ורק לאלו שלא מעוניינים לחפש ולפרסם בלאו הכי, ציוה הרבי שליט"א מלך המשיח ש'אין צורך לחפש מיהו המשיח'. וק"ל). יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!
 דוד ד' חשון ס''ו 14:15

זהותו של משיח

שלום לכם אבקש להגיב על המאמר שקיים באתר שבקישור שלהלן. אחד העיקרים ביהדות הוא "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" (דברים יח', יג').רש"י על הפסוק מפרש כך: "התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא עליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו." ולפי זה אין עניין לעסוק בזהותו של המשיח. מאידך, עלינו להתחזק באמונה במשיח שיבוא בקרוב ממש. כלל זה של "תמים תהיה עם ה' אלוקיך" נכון גם לפרט וגם לכלל, כמו שכתב הרמב"ם בענין המשיח והגאולה בהלכות מלכים יב', ב', "לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו." http://pnimi.org.il/sheaelot/hakdama/mashiach.asp
 אליהו הנביא כ''ג אלול ס''ה 15:07

מה לא מובן

מה שלא מובן לך זה צריך להיות מופרך הרבה דברים לא מובנים כמו צונמי או צרות אחרות יש דברים שלא מובנים לנו בשיכלנו לכן הדבר לא קיים ולא נראה הוא לא קיים אני לא מבין למה אתה רוצא להשיב למה שמו אני חושב שהבעיה היא אצלך הרבי מלך המשיח אומר פעם למתנגדים היה חכמה והבנה אבל היום אין להם שום דבר חוץ זילזול וחוסר ידע בחסידות למה לך לרצות מישהו כדי להרגיש מישהו יחי המלך המשיח